amago.pl > Zgłoszenie serwisowe

Zgłoszenie serwisowe

  Rodzaj zgłoszenia:

  Maszyna:

  Typ:

  Model:

  Numer seryjny:

  Stan licznika:

  Dokładny adres postoju maszyny:

  Dołącz plik:

  Opis usterki:

  Osoba kontaktowa w miejscu postoju maszyny:

  Inna osoba kontaktowa w razie nieobecności

  Zleceniodawca:

  Firma:

  NIP:

  Adres siedziby:

  Osoba kontaktowa:

  Numer telefonu:

  Adres e-mail:

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych

  Wyślij kopię tego zgłoszenia na podany adres e-mail

  W przypadku konieczności całkowitej lub częściowej odpłatności zgłaszanej usługi serwisowej wyślemy do Państwa pisemną ofertę na usługę serwisową, określającą przewidywany koszt naprawy

  Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów przebiegu naprawy serwisowej. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz z przyjazdem serwisu.

  Administrator danych oraz informacja RODO